Rammeaftale 2018

Herunder finder du Rammaftale 2018, de fælles mål samt tilhørende bilag:
 
Rammeaftale 2018
Bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2018
Bilag 1: Tilbud som følges i regi af Udviklingsstrategi 2018. 
Bilag 2: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper fordelt på målgrupper i Udviklingsstrategi 2018.
Bilag 3:  Bagkatalog over projekter i regi af rammeaftalen.
Bilag 4: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel.
Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

 

Den overordnede proces for Rammeaftale 2018 kan ses her: Overordnet procesvoersigt i rammeaftale 2018

Som led i processen er afholdt følgende arrangementer: 
 

Dialogmøde for adm. niveau og brugerorganisationer den 20. december 2016

På baggrund af dialogen på mødet udpegede deltagerne 8 fokusområder, som vil blive taget med i den videre proces omkring udvælgelse af temaer for Rammeaftale 2018. De 8 fokusområder kan findes her: Forslag til fokusområder til Rammeaftale 2018

Dialogmøde for politikere den 9. februar 2017: 

Invitation og program til dialogmødet kan hentes her: Invitation til dialogmøde den 9 februar 2017 inkl program

Møder i Regionalt Dialogforum Hovestaden

Der er afholdt to møder i Regionalt Dialogforum Hovedstaden hhv. den 23. november 2016 og den 26. april 2017. I Regionalt Dialogforum deltager formandskabet for KKR Hovedstaden samt regionale repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer samt Skole og Forældre.

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
3061 5311
6162 1751
szx@albertslund.dk; naq@albertslund.dk;