Analyse af relevant og aktuel tilbudsvifte

En relevant og aktuel tilbudsvifte bliver fokusområdet for Rammeaftalen 2019-2020 og vil på den vis danne rammen for størstedelen af aktiviteterne i Embedsmandsudvalget. 

Formålet med fokusområdet er at understøtte udviklingen af en relevant og  aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet i hovedstadsregionen, som i højere grad end i dag imødekommer kommunernes efterspørgsel. Fokusområdet er godkendt af KKR Hovedstaden og K29 i maj/juni 2018.

Opgaven er at undersøge, hvordan tilbudsviften har udviklet sig og herunder, hvordan den svarer til borgernes behov. Desuden undersøges, hvordan en økonomimodel kan se ud for orpettelse og drift af specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Det skal være med til at sikre, at tilbudsviften løbende udvikler  sig, så den tilpasser sig kommunernes og hermed borgernes behov og både er relevant og aktuel. 

Læs kommissorium her.
 

Afdækning af tillægsydelser på det specialiserede område

KKR Hovedstaden gennemfører påbegynder i efteråret 2018 en afdækning af anvendelsen af tillægsydelser i tilbud på hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet. Afdækningen skal bidrage med viden om, i hvilket omfang der anvendes tillægsydelser i de kommunale og regionale tilbud. 

Den samlede afrapportering af brugen af tillægsyddelser forventes at foreligge i foråret 2019. Den samlede afdækning kommer til at dække over udgifter til tillægsydelser i både 2017 og 2018.

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
3061 5311
6162 1751
szx@albertslund.dk; naq@albertslund.dk; nanna.hilm@albertslund.dk