Forløbsbeskrivelser

 

Socialstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser, når det vurderes, at der er behov for viden om en specialiseret indsats på det mest specialiserede socialområde eller området for det mest specialiserede specialundervisning, samt at der forelægger tilstrækkelig sikker viden om metoder og indsatser i forhold til en given målgruppe.

Forløbsbeskrivelserne har til hensigt at udgøre en faglig ramme for tilrettelæggelsen af kommunernes indsats over for en given målgruppe. Forløbsbeskrivelserne er vejledende og berører ikke de politisk fastsatte serviceniveauer.

En forløbsbeskrivelse formidler aktuelt bedste viden om tilbud og indsatser for en specifik målgruppe, herunder hvilke faglige kompetencer, der er vigtige at inddrage i indsatsen i de forskellige faser.

Offentliggjorte forløbsbeskrivelser

Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi

 

Forløbsbeskrivelse for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

 

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med alvolig synsnedsættelse

 

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med tidligt konstateret høretab

 

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
3061 5311
6162 1751
szx@albertslund.dk; naq@albertslund.dk; nanna.hilm@albertslund.dk