Centrale udmeldinger

 

Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Socialstyrelsen vil komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det vil være kommunernes opgave at udmønte den centrale udmelding og en central udmelding kan gælde både regionalt eller nationalt.

Socialstyrelsen foretager en faglig vurdering af kommunernes afrapporteringer, som kan resultere i kommunal implementering eller fornyet behandling (og eventuelt midlertidigt driftspålæg).

Ifølge bekendtgørelsen på området skal behandlingen af de centrale udmeldinger foregå i regi af Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunernes afrapportering på de centrale udmeldinger skal desuden være i form af én samlet og koordineret besvarelse for kommunerne i hver af de fem regioner.

Læs mere om de Centrale udmeldinger på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

Udmeldte områder, der er omfattet af Centrale Udmeldinger:

 
Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (2020)
 

 

(Opdateres efter godkendelse af afrapportering i KKR Hovedstaden)

 
Borgere med udviklingshæmning og dom (2020)
 
 
(Opdateres efter godkendelse af afrapportering i KKR Hovedstaden)
 
 
Borgere med svære spiseforstyrrelse (2020)
 
 
(Opdateres efter godkendelse af afrapportering i KKR Hovedstaden)
 
 
Borgere med svær spiseforstyrrelse (2015)
 

Central udmelding for borgere med svær spiseforstyrrelse

Bilag 1 til Central udmelding for borgere med svær spiseforstyrrelser

Bilag 2 Central udmelding for borgere med spiseforstyrrelser

Hovedstadsregionens afrapportering_Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsens behandling af afrapporteringer på central udmelding (svær spiseforstyrrelse)

 

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Bilag 1 til Central udmelding for borgere med kompleks erhvervet hjerneskade

Bilag 2 Vejledende skabelon for afrapportering

Hovedstadsregionens afrapportering_Central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen_behandling_af afrapporteringer på central udmelding (erhvervet hjerneskade)

 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synesnedsættelser

Bilag 1 til Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Bilag 2 Vejledende skabelon for afrapoortering

Hovedstadsregionens afrapportering_Central udmeldelse for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsens_behandling_af afrapporteringer på central udmelding (alvorlige synsnedsættelse)

 

Behandlingen af Centrale Udmeldinger i KKR Hovedstaden

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning har ansvaret for at koordinere og udarbejde de samlede afrapporteringer for hovedstadsregionen. Den konkrete behandling af de centrale udmeldinger vil blive varetaget af Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde. 
 
De Centrale Udmeldinger i 2020 har frist for afrapportering den 1. december 2020. 
 
Behandlingen vil blandt andet bestå af en afdækning blandt de 29 kommuner i hovedstadsregionen i form af en spørgeskemaundersøgelse. 
 
Det skal bemærkes, at kommunerne ikke hver især skal påbegynde behandling af de centrale udmeldinger, når kommunalbestyrelsen modtager henvendelse fra Socialstyrelsen. Kommunerne bedes derimod afvente en henvendelse fra Fælleskommunalt sekretariat vedrørende den koordinerede afdækning.
Inden fremsendelse til Socialstyrelsen vil hovedstadsregionens samlede afrapporteringer på de centrale udmeldinger blive behandlet i KKR Hovedstaden, og efterfølgende sendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
3061 5311
6162 1751
szx@albertslund.dk; naq@albertslund.dk;