Egenbetaling

Procedurer, skabeloner, vidensdeling m.v. ift. beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108

Standardkontrakter

Arbejde pågår i KL for udarbejdelse af nye standardkontrakter

Aktuelt

Arbejde pågår vedr. udvikling af økonomimodel

Arbejde pågår vedr. kommunale indsatser for borger med psykiske lidelser

Taskforce vedr. spiseforstyrrelser

Monitorering af det specialiserede socialområde 2020

Analyse af prisudviklingen i takstbelagte tilbud 2020

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2019

Politisk dialogmøde for politikere 2020

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
3061 5311
6162 1751
szx@albertslund.dk; naq@albertslund.dk;